Rectificatie

Oud gemeentehuis: Aanpassings-, verfraaiings- en verbouwingswerken

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
OCMW Gent
Postadres:
Onderbergen 86
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Ruth De Loof
E-mail:
ruth.deloof@ocmw.gent

Overige nadere inlichtingen

De extra documenten betreffen: - de in te vullen documenten - de in te vullen meetstaat - de gedetailleerde meetstaat

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!