Aankondiging van een gegunde opdracht

Bouwen van een nieuw WZC Groot Bewijk met kortverblijf lot bouwwerken inclusief omgevingswerken

Bouwen van een nieuw WZC Groot Bewijk met kortverblijf lot bouwwerken inclusief omgevingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45215200 - Gebouwen voor sociale dienstverlening
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Groep Sint-Franciscus
Postadres
Sint-Martensstraat 3
Plaats
Brakel
Postcode
9660
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
kdk@amvarchitecten.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6181522.84 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Ibens nv

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!