Rectificatie

Onderhoudsbaggerwerken Zeekanaal Brussel - Schelde tussen Humbeek en Zemst

Het voorwerp van de opdracht is de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken op het deel van het Kanaal Brussel-Schelde gelegen tussen de hefbrug van Humbeek en de sluis van Zemst. Het gaat hier over met asbest vervuilde specie. De werken omvatten de baggerwerken, het transport en de reiniging van de specie. De wijze van reinigen dient bepaald te worden in een pilootproject dat als doel de stort van de gereinige specie in de monostortplaats Sterhoek heeft.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45252124 - Bagger- en pompwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Afdeling Zeeschelde
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ir. Lief Vanspringel
E-mail:
lief.vanspringel@wenz.be

Overige nadere inlichtingen

De tekst uit het bestek: "1. Prijs (55 punten) Dit gunningscriterium is gebaseerd op de globale prijs van de opdracht, inclusief het voorwaardelijke deel. De laagste,regelmatige, gecorrigeerde inschrijver krijgt het maximum van 50 punten toegekend. Het puntenaantal P van de overige inschrijvers wordt toegekend aan de hand van volgende formule : P= (L/X) x 50 P= het toegekend aantal punten tussen 0 en 50 L= het laagste gecorrigeerde bedrag van alle regelmatige inschrijvers X= het gecorrigeerde bedrag van deze offerte." wordt vervangen door: "1. Prijs (55 punten) Dit gunningscriterium is gebaseerd op de globale prijs van de opdracht, inclusief het voorwaardelijke deel. De laagste,regelmatige, gecorrigeerde inschrijver krijgt het maximum van 55 punten toegekend. Het puntenaantal P van de overige inschrijvers wordt toegekend aan de hand van volgende formule : P= (L/X) x 55 P= het toegekend aantal punten tussen 0 en 55 L= het laagste gecorrigeerde bedrag van alle regelmatige inschrijvers X= het gecorrigeerde bedrag van deze offerte."

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!