Aankondiging van een opdracht

Verbouwing schoolgebouw Sint-carolus

Algemene aanneming - verbouwing van 2 bestaande gebouwen tot uitbreiding van bestaand schoolgebouw

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Sint-Carolus
Postadres
Lodewijk De Meesterstraat 58
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Conny Croes
E-mail
conny.croes@sint-carolus.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

erkenning aannemer

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!