Rectificatie

Aanpassingswerken aan de elektrische laagspanningsinstallatie cultuurcentrum en bibliotheek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45315600 - Laagspanningsinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Sint-Truiden
Postadres:
Stadskantoor - Kazernestraat 13
Plaats:
Sint-Truiden
Postcode:
3800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Bart Clerinx
E-mail:
bart.clerinx@sint-truiden.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: Datum: 09/01/2018: 11.00 uur
Te lezen:
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: Datum: 16/01/2018: 11.00 uur

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
09-01-2018 11:00
Te lezen:
16-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 16 januari 2018, 11.00.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!