Rectificatie

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen - Weg naar Zwartberg

Het doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming van de N76 te Opglabbeek. Meer bepaald op de rotondes ter hoogte van de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat.
Aan de rotonde ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal een bypass voorzien worden. Verder worden er de nodige voorzieningen ten behoeve van de afwatering uitgebouwd (grachten, bekkens, rioleringen, …).
De rotonde richting de Weg naar Zwartberg zal worden omgevormd tot een kruispunt met VRI.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden toegevoegd aan het dossier

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!