Rectificatie

Zoutlaadplaats Beringen: Heraanleg terrein en asfalterings-werken

Herasfalteren van het terrein en verwezenlijken van gescheiden afvoeren voor het dak hemelwater, het huishoudelijk en industrieel afvalwater. Het industrieel afvalwater is afkomstig van het reinigen van het winterdienstmaterieel en van hemelwater afkomstig van deze delen van de verharding waarop er zich winterdienstactiviteiten voordoen.
De verharding voor de zoutloods dient als laad- en loszone en is aan te leggen in wegenisbeton.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
16-11-2017 11:30
Te lezen:
22-11-2017 08:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
16-11-2017 11:30
Te lezen:
22-11-2017 08:15

Overige nadere inlichtingen

Wegens problemen met e-tendering wordt de opening van de aanbesteding verdaagd naar 22/11/2017 - 8u15

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!