Rectificatie

Démontage, stockage et remontage de kiosques horécas et de modules techniques dans divers parcs de la région de Bruxelles-Capitale

Na het succes vorige zomer in het kader van Parckdesign2016, heeft Leefmilieu Brussel beslist dit experiment deze en de volgende zomers nog eens over te doen en 5 nieuwe kiosken te installeren in 5 parken van het Brussels Gewest.
De bevolkingsdichtheid in de stad neemt voortdurend toe en de groene ruimten worden steeds meer gebruikt. Deze kiosken zijn ontmoetingsplaatsen, plaatsen om iets te eten en om gezellig samen te zijn, waar ook culturele en sportactiviteiten worden georganiseerd en plaatsvinden.
De producten die mensen er kunnen proeven, beantwoorden aan de eisen van het Good Food-charter en de uitbaters serveren verantwoorde dranken en voeding om de gebruikers te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling op het vlak van voeding.
Deze opdracht is verdeeld in 2 percelen. Perceel 1 heeft betrekking op de montage, opslag en heropbouw van de kiosken in de parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Perceel 2 heeft betrek...(zie opdrachtdocumenten)

Datum van verzending van deze aankondiging
12-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres:
Havenlaan 86C/3000
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Patrick Engels
E-mail:
pengels@leefmilieu.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
13-12-2017 11:00
Te lezen:
03-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van de deadline voor het indienen van offertes op woensdag 3 januari 2018, 11.00 uur.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!