Rectificatie

Zandsuppletie Oostende

Deze opdracht heeft tot doel het uitvoeren van een grote strandsuppletie (onderhoudssuppletie) op het strand van OOSTENDE. De opdracht bestaat uit 1 deelopdracht m.n. de suppletie in de secties 110 t/m 116.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45243000 - Kustverdedigingswerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres:
Vrijhavenstraat 3
Plaats:
Oostende
Postcode:
8400
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
lic. Caroline Lootens
E-mail:
kust@vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!