Rectificatie

Beneden-Dijle RO te Mechelen. Bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied 'Grote Vijver'. Fase 7: gecombineerde in- en uitwateringssluis Fase 8: uitwateringssluis

Openbare procedure voor aanneming van werken.
Beneden-Dijle RO te Mechelen. Bouw van het gecontroleerd overstromingsgebied 'Grote Vijver'.
Fase 7: gecombineerde in- en uitwateringssluis
Fase 8: uitwateringssluis

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Afdeling Zeeschelde
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ir. Michiel Derycke
E-mail:
michiel.derycke@wenz.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
27-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Ingevolge art. 57 van het KB plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren, verdagen wij de opening tot 27/11/2017 om 13:45u.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!