Rectificatie

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals – Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.

Een nieuwe oeververdediging wordt aangelegd door het inbrengen van stalen damplanken, afgewerkt met een wrijfhout uit azobé. Er worden trappen voorzien, en de bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een rooster. De bestaande oeververdedigingen worden verwijderd.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr.3: Wijziging van post 37. Deze wordt vervangen door twee nieuwe posten nl. post 37 & 38 in de beschrijvende opmeting en de samenvattende opmeting. Op plan F006 wordt in het dwarsprofiel de toplaag te Neerpelt vervangen door een ongewapende cementbetonverharding, dikte 20cm met één enkel net 150x150x8x8 De plannen zijn niet aangepast, de aanpassing van dit terechtwijzend bericht nr.3 primeert op de plannen. nieuwe documenten toegevoegd: - Beschrijvende opmeting TWB3.docx - Samenvattende opmeting TWB3.docx - Samenvattende opmeting TWB3.xls - Terechtwijzend bericht nr.3

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!