Rectificatie

Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat (tussen Ziekelingenstraat en Wittehoevelaan)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Leuven
Postadres:
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats:
Leuven
Postcode:
3000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Yves Vermaelen
E-mail:
bestekken@leuven.be

Overige nadere inlichtingen

In het originele aanbestedingsdossier werd het veiligheids- en gezondheidsplan niet toegevoegd. Dit heeft geen invloed op de meetstaat. Het technisch verslag en de conform verklaring werd eveneens aan de aanbesteding toegevoegd, dit had een invloed op de meetstaat (post 49-50-51-140-141-142-143-144). De aanbesteding dient het Technisch verslag ref. STV01A-4016350012 op te nemen en de aangepaste meetstaat dd 06/12/2017. Tevens werd er een wijziging aangebracht in post 25, de kassei wordt eigendom van de stad Leuven, met een wijziging in het bestek op p 53 en 79

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!