Aankondiging van een gegunde opdracht

Niel: Rioleringswerken in Steenbakkerijen en Legastraat

• Opbreken van bestaande wegenis inclusief fundering en onderfundering: asfaltverharding,
• Droog grondverzet (afgraving, uitgraving) voor riolering en nieuwe grachten
• Plaatsen nieuwe rioleringsbuizen (fundering, omhulling en aanvulling): DWA en RWA in beton
• Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering
• Kunstwerken: plaatsen inspectieputten
• Funderingswerken: Onderfundering type II, steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling, steenslagfundering met continue korrelverdeling, steenslagfundering type IIA, zandcementfundering, fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen.
• Plaatsen van lijnvormige elementen: geprefabriceerde en ter plaatse vervaardigde kantstroken en trottoirbanden
• Asfaltverhardingen
• Bestrating in kasseien
• Bestrating in betonstraatstenen
• Bestrating in waterdoorlatende verhardingen
• Plaatsen straatmeubilair
• Herprofieleren grachten
• Groenaanleg en groenonderhoud

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marc De Laert
E-mail
marc.delaet@pidpa.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!