Aankondiging van een gegunde opdracht

PPP 2017

De aanbestedende overheid is van plan om met één of verscheidene ondernemers één of verscheidene overeenkomsten te sluiten met het oog op de aankoop van 500 middenklassewoningen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij één of verscheidene terreinen aanbieden waarop woningen kunnen worden opgetrokken en dat zij voor het ontwerp en de bouw ervan instaan.
Alle voorgestelde terreinen moeten het mogelijk maken hierop ten minste 50 woningen op te trekken waarvan de BGHM eigenaar wordt.
Zie bijlage

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Concurrentiegerichte dialoog

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
grodriguez@slrb.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!