Rectificatie

Project 22.161B/1 - Opwijk, Collector Mazenzele fase B

- Voorbereidende werken (o.a. opbreken van bestaande wegenis, aanleg terrein grondverbetering, tijdelijk opbreken van omheiningen en plaatsen van tijdelijke omheiningen)
- Aanleg van gravitaire DWA- en RWA-riolering in open sleuf deels in wegenis, deels in veld.
o DWA wordt aangelegd in grèsbuizen met diameter 250 mm en 300 mm en betonbuizen met diameter 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en 900 mm.
o RWA wordt aangelegd in betonbuizen met diameter 400 mm, 600 mm, 700 mm en 900 mm
o De huisaansluitingen worden uitgevoerd in PVC-buizen diameter 125 (DWA) en 160 (RWA).
- Aanleg van persleiding diameter 75 mm
- Bouwen van 5 overstortconstructies
- Bouwen van 1 pompstation
- Bouwen van 2 uitstroomconstructies
- Herinrichting van waterloop
- Aanleg van schanskorven
- Aanleg van lijnvormige elementen
- Aanleg van wegenis in asfaltverharding
- Aanleg van wegenis in betonstraatstenen
- Aanleg van wegenis in kasseien
- Aanleg van verkeersplateau

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek en meetstaat. Technisch verslag en conformverklaring werden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!