Rectificatie

UVC Brugmann - renovatie stookplaats

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
UVC Brugmann
Postadres:
Arthur Van Gehuchtenplein 4
Plaats:
Brussel
Postcode:
1020
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Fabienne Bauwens
E-mail:
fabienne.bauwens@chu-brugmann.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Datum
In plaats van:
09/01/2018
Te lezen:
23/01/2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaatselijke tijd
In plaats van:
10:30
Te lezen:
13:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Voor het plaatsbezoek dient de aannemer zich te melden op datum van 13 december 2017 om 9.00 uur aan de ingang van gebouw Z3 (stookplaats). Verplichte inschrijving per e-mail op het adres van info@ingenium.be t.a.v. Bart Vandemaele en aan bart.vandemaele@ingenium.be. Elke kandidaat-inschrijver mag slechts aan één plaatsbezoek (voor- OF namiddag) deelnemen. Er mogen maximaal 2 personen per kandidaat-inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek. Het nemen van foto’s is toegestaan.
Te lezen:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Voor het plaatsbezoek dient de aannemer zich te melden op datum van 13 december 2017 om 9.00 uur aan de ingang van gebouw Z3 (stookplaats). Een tweede plaatsbezoek is voorzien op woensdag 10 januari 2018 om 13u00, er is echter hier geen mogelijk om het bestaand onder-gronds rookgasafvoerkanaal noch om de verticale gemetste fabrieksschoorsteen intern te be-zoeken wegens organisatorische redenen. Verplichte inschrijving per e-mail op het adres van info@ingenium.be t.a.v. Bart Vandemaele en aan bart.vandemaele@ingenium.be. Het nemen van foto’s is toegestaan.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
09-01-2018 00:00
Te lezen:
23-01-2018 13:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 23 januari 2018, 13.30.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!