Aankondiging van een opdracht

Proj. Project 22.550/1 - Lede, aansluiting Hoenderbogtweg - Guchtstraat

Proj. 22.550/1 - O212086 (BE0100.260177) - Lede, aansluiting Hoenderbogtweg - Guchtstraat

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 6.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!