Rectificatie

Antwerpen - Kronenburgstraat - Van Craesbeeckstraat: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken voormalige gasfabriek

Het voorwerp van deze opdracht is de uitvoering van ambtshalve bodemsaneringswerken op een voormalig gasfabrieksterrein.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres:
Stationsstraat 110
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
joke.rottiers@ovam.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018 10:45
Te lezen:
15-01-2018 11:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
09-01-2018 10:45
Te lezen:
15-01-2018 11:15

Overige nadere inlichtingen

Er werden 3 nieuwe documenten toegevoegd: - Addendum bestek BN171004 - 10 33 plan huisnrs 26 09 2016 - 10 33 Fierens MOB 2017 12 12 De opening van de offertes wordt verplaatst naar 15/1/2018 om 11u15

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!