Rectificatie

ARN3005 (GIP-nr. A217100) - Arendonk, riolerings- en wegeniswerken in de Broekstraat

Het project voorziet de aanleg van een 2DWA-stelsel en nieuwe wegenis in de Broekstraat te Arendonk. Het rioleringsstelsel zal bestaan uit gravitaire leidingen, wadi’s, grachten, 2 pompstations (één opvoergemaal en één persstation) en een persleiding.

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Aangepast bestek, nieuwe meetstaat en conformverklaring werden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!