Rectificatie

Asbestsanering P1-B2

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45262660 - Verwijderen van asbest

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres:
De Pintelaan 185
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Peter Bamelis
E-mail:
peter.bamelis@uzgent.be

Overige nadere inlichtingen

BIJLAGE E - technische bepalingen: art 04.51. Reinigingswerken in omgeving van asbest type 2 niet van toepassing art 04.51.1 Reinigen en fixeren liftkoker niet van toepassing en vervalt Leidraad: aangepast document.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!