Aankondiging van een opdracht

Stekene: Omgevingsaanleg WZC Zoetenaard - Fase 2

Infrastructuur- en beplantingswerken

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
03-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Stekene
Postadres
Kerkstraat 14
Plaats
Stekene
Postcode
9190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Van Langenhove
E-mail
ontwerp@swbo.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!