Rectificatie

A0115056 - RWZI Lommel, uitbreiden beluchtingscapaciteit - fijnbellenbeluchting en menging

Het voorwerp van de opdracht betreft de renovatie, uitbreiding en opstart voor het gedeelte van de fijnbellenbeluchting en menging incl. de toebehoren, zoals in onderhavig bestek beschreven. De
aanneming omvat alle noodzakelijke zaken om tot een afgewerkt geheel te komen, ook de niet expliciet omschreven zaken.
De meerjarige onderhoudsovereenkomst heeft tot doel de beluchtingselementen in voldoende conditie te houden gedurende de onderhoudsperiode, opdat steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Bart Van Eygen
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEDN BERICHT NR. 2 : Wijzigingen bestek.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!