Rectificatie

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
KOGEKA vzw
Postadres:
Technische Schoolstraat 52
Plaats:
Geel
Postcode:
2440
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Swa Vanaelst
E-mail:
swa.vanaelst@kogeka.be

Overige nadere inlichtingen

In de algemene bepalingen onder 2.4 UITVOERINGSTERMIJN werd het volgende toegevoegd (aanduiding in geel): De ruwbouw is momenteel in aanbouw en wordt gebouwd door leerkrachten en leerlingen van de school, niet door een algemeen aannemer. Gezien deze werken door leerlingen worden uitgevoerd, kan onderhavige aanneming vermoedelijk pas aangevat worden op 1 september 2018. De bouwheer houdt zich het recht voor het bevel van aanvang met een speling van 2 maanden (in + OF in -) te geven. De inschrijving dient hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!