Rectificatie

Heist-op-den-Berg: infrastructuurwerken verkaveling BPA Hallaar

• het uitvoeren van voorbereidende werken;
• de aanleg van nieuwe DWA en RWA-leidingen inbegrepen de aansluitingen;
• het graven van een open gracht met beschoeiing;
• het graven en aanvullen van een gemeenschappelijke nutsleidingensleuf;
• de aanleg van een nieuwe wegverharding in asfalt en betonstraatstenen inbegrepen de lijnvormige elementen en de funderingen.

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Heist-op-den-Berg
Postadres:
Kerkplein 15
Plaats:
Heist-op-den-Berg
Postcode:
2220
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Kristof Versweyveld
E-mail:
kve@heist-op-den-berg.be

Overige nadere inlichtingen

plan 9 (typedetail houten vangrail) wordt bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegd

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!