Rectificatie

Clusterbestek wegenonderhoud: Onderhoudswerken, herstellingswerken en herstellen van geleiderailconstructies van gewestwegen – 2 percelen: district West Limburg (717) en district Oost-Limburg (718)

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Limburg op de gewestwegen (N), meer bepaald in het district West-Limburg en Oost-Limburg, en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Dit door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken van beperkte omvang en van niet structurele aard alsook om beschadigde metalen afschermende constructies te herstellen volgens de posten van de samenvattende opmeting.
Ook kan de plaatsing van beperkte nieuwe installaties van geleiderails worden opgedragen.
Dit contract omvat 2 toe te wijzen percelen, namelijk:
Perceel 1: West-Limburg – gewestwegen (N-wegen)
De opvolging van de uitvoering van dit contract gebeurt o.l.v. districtchef-uitvoering Christel Wathion (tel. 011 52 08 40)
Perceel 2: Oost-Limburg – gewestwegen (N-wegen)
De opvolging van de uitvoering van dit contract gebeurt o.l.v. districtchef-uitvoering Bart Aendekerk (tel. 089 86 93 30)

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Voor het opmaken en indienen van uw offerte, moet u rekening houden met rechtzettingsbericht 1.pfd

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!