Aankondiging van een opdracht

OCMW Oudenburg - Perceel 5: afwerking

Bouwen van een LDC - Perceel 5: afwerking

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE255 - Arr. Oostende

Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Oudenburg
Postadres
Ettelgemsestraat 18
Plaats
Oudenburg
Postcode
8460
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Rita Meyns
E-mail
rita.meyns@ocmw-oudenburg.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!