Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen sportvloer

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellen sportvloer

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45432113 - Leggen van parketvloeren

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Van Vaerenbergh
Telefoon
+32 92676765
Fax
-
E-mail
Peter.VanVaerenbergh@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293305

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!