Rectificatie

Bestek nr. WBK-BB5003 Kanaal Dessel-Kwaadmechelen – Gemeente Balen. Bouwen van een RORO voor de firma Willems Staalconstructies nv.

Een nieuwe kaaimuur wordt aangelegd door het inbrengen van damplanken, afgewerkt met een kesp plus ankers en een kaaiplateau. De RORO kade is gefundeerd op buispalen, en maakt het voorwerp uit van een studieopdracht. De belastingen en kraanopstellingen zijn opgegeven. Daarnaast moet de kanaalbodem gebaggerd worden tot op de voorziene nuttige diepte . Aan de opwaartse en afwaartse zijde van de nieuw aan te leggen kaaimuur dienen er kwartkegels voorzien te worden zodat het bodemniveauverschil op een stabiele manier kan opgevangen worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1 Aan de opmerkingen bij het bestek dient op blz. 6 volgende opmerking te worden toegevoegd: “De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werken te allen tijde rekening te houden met mogelijke overslagen die zullen blijven doorgaan (gemiddeld 2 per maand). Er dient voldoende ruimte voorzien te worden voor de opstelling van de kranen, voor het lossen van de vrachtwagens en het laden van het ponton.” Het draftrapport van het onderzoek van de baggerspecie te Balen wordt onder Deel III Bijlagen aan het bestek onder punt nr.3 Documenten milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het bestek.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!