Aankondiging van een gegunde opdracht

OPENBARE AANBESTEDING VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP DE VERVANGING VAN DE GOEDERENLIFT VAN HEEMBEEK

De openbare aanbesteding heeft de vervanging van de goederenlift van de site Heembeek aan de Heembeekkaai 9 te 1120 Brussel als voorwerp.
Deze werken voor het vervangen van onze goederenlift omvatten de demontage van de bestaande goederenlift en de montage van een nieuwe goederenlift:
• Demontage van de hydraulische machinerie, het bedieningspaneel en de signalisatie, cabine, deuren en ramen...
• Montage van een hydraulische machinerie, het bedieningspaneel en signalisatie, cabine, deuren en ramen...
• Installatie van een aangepaste koker
Deze werken worden in detail overgenomen in het bijzonder technisch bestek en de plannen in bijlage bij de Titels IX en XX.
De aanbesteding zal de duur hebben die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Manuela C. Amorim
E-mail
manuela.cardosoamorim@arp-gan.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!