Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL – Internationale Instellingen – Aanbrengen wegmarkering en plaatsen van stootblokken

BRUSSEL – Internationale Instellingen – Aanbrengen wegmarkering en plaatsen van stootblokken

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen
Postadres
Gulden Vlieslaan 87 b2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pascal DELEPELEIRE
Telefoon
+32 25416695
Fax
-
E-mail
pascal.delepeleire@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292154

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!