Rectificatie

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist.
(Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Postadres:
't Walletje 104 bus 101
Plaats:
Knokke-Heist
Postcode:
8300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Rudi Neirynck
E-mail:
info@agsoknokke-heist.be

Overige nadere inlichtingen

OPGELET: ERRATUM Op het inschrijvingsformulier staat dat de Verplicht Betrokken Partijen van het Consortium minstens dienen te bestaan uit: een bouwheer – promotor/investeerder en één of meerdere aannemers. WIJZIGING : De samenstelling dient minstens te bestaan uit één Ontwerper en één Aannemer.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1206 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer