Rectificatie

Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
12-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Lummen
Postadres:
Gemeenteplein 13
Plaats:
Lummen
Postcode:
3560
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Marijke Brams
E-mail:
overheidsopdrachten@lummen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
14-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 11.00. Meetstaat werd aangepast (posten 30, 31, 157, 176 en 177) Offerteformulier werd toegevoegd aan opdrachtdocumenten

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!