Rectificatie

Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Antwerpen

In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het wegendistrict Antwerpen.
Het betreft een stock-overeenkomst.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
 De uitvoering van allerhande werken volgens de posten van de prijslijst (inclusief alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken)
 Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk
 De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige signalisatie
 Het reglementair verwijderen van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken
 Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Tim Jochems
E-mail:
tim.jochems@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
21-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-11-2017
Te lezen:
21-11-2017

Overige nadere inlichtingen

Wegens een incident in e-tendering wordt de opening een dag uitgesteld naar 21/11/2017 op 11u25

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!