Rectificatie

Realisatie van een nieuw skatepark en onderhoudscontract - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45212140 - Recreatiefaciliteiten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres:
A. Verweeplein 1
Plaats:
Knokke-Heist
Postcode:
8300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Sabine Mortier
E-mail:
sabine.mortier@knokke-heist.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Vooraleer het ontwerp in te dienen dient verplicht een plaatsbezoek uitgevoerd door de inschrijver. Het plaatsbezoek zal ter plaatse doorgaan op 27 november 2017 om 15.30 u (Duinenwater). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
Te lezen:
Het volgende plaatsbezoek zal doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 10.00 u (Duinenwater - 't Verzet). De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!