Rectificatie

Oosterweelverbinding Rechteroever – Pompstation Klein Schijn

De voorbereidende werken Oosterweelverbinding – Pompstation Klein Schijn bevatten:
- Opmaak en indienen omgevingsvergunning (luik milieu / bemaling).
- Tijdelijk overpompen van Klein Schijn naar Albertkanaal.
- Bouw van een nieuw vijzelgemaal op de bestaande koker van de waterloop het ‘Klein Schijn’.
- Bouw van een lozingspunt op het Albertkanaal.
- Bouwen van een bypass op de bestaande koker van de waterloop het ‘Klein Schijn’.
- Infrastructuurwerken rond het pompstation en lozingspunt, inclusief de aansluiting op de Merksemsesteenweg.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres:
Rijnkaai 37
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Stijn Slowack
E-mail:
aanbesteding@bamnv.be

Overige nadere inlichtingen

In het kader van Terechtwijzend bericht nr. 2 (TWB2) worden diverse nieuwe documenten aan het dossier toegevoegd en wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de documenten zelf, in het bijzonder naar document ‘VW05-RTS-BST-001_TWB2.PDF’.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!