Aankondiging van een gegunde opdracht

AF-8400-17-001 Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een sporthal in de Schapenstraat te Oostende - Ruwbouw, afwerking en technische installaties

De stad Oostende wenst een sporthal te bouwen op een open ruimte in de Schapenstraat 45 te 8400 Oostende.
Onderhavig deelproject omvat het deel ruwbouw, afwerking en technische installaties.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Evelien Decroix
E-mail
aankoop@farys.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2544396.98 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Beeuwsaert Construct bvba , Nijverheidslaan 3, 8880 Ledegem, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!