Rectificatie

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier deelproject 1: realisatie segment 2 & 3 (Vosstraat, Deurne – Oude Steenweg, Boechout)

Deelproject 1: realisatie segmenten 2&3: lengte ca. 3,7km
Het project behelst enkel het gedeelte vanaf de spoorbrug aan de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel te Boechout. Het tracé ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Ter hoogte van de grens met Boechout (Koude Beek & Park Savelkoul) wordt de spoorweg gekruist door middel van een nieuwe brugconstructie en loopt het traject over het grondgebied van Boechout via de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Postadres:
Koningin Elisabethlei 22
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Sara Van Elsacker
E-mail:
sara.vanelsacker@provincieantwerpen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

nieuwe datum wegens terechtwijzend bericht

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!