Rectificatie

MEI3002 - Meise, afkoppelen Hazepootstraat en werken in de Krommestraat

- opbraakwerken
- alle nodige topografische opmetingen
- het uitvoeren en onderhouden van de wegsignalisatie op de werken en in de omleidingen
- de nodige grondwerken
- de nodige grondwerken en plaatsen van mantelbuizen voor de nutsleidingen
- Het aanleggen van rioleringen en aanhorigheden waaronder:
o DWA-leiding diam.250 mm, grès, lengte: 208 m
o RWA-leiding diam.400 mm, poreus beton reeks 135, lengte: 98 m
- Het uitvoeren van prefab betonnen toegangsputten:
- het aanleggen van funderingen
- het aanlegen van wegen met asfaltverharding
- het aanleggen van bermen met een verharding in grasbetontegels
- Het aanwerken van nieuwe inritten en aansluitende verhardingen
- Het plaatsen van lijnvormige elementen
- het plaatsen van wegaanhorigheden
- het plaatsen van wegmarkeringen en signalisatieborden
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!