Aankondiging van een opdracht

Aankoop van vast meubilair op maat

Het project van aankoop van vast meubilair op maat kadert in de renovatiewerken voor binnenherinrichting van het gebouw dat wordt gebruikt door Fedris, volgens de principes van de "New way of working" (NWOW). Dit project zal in meerdere opeenvolgende fasen worden uitgevoerd, terwijl de activiteit in het gebouw behouden blijft.
Deze opdracht omvat divers meubilair zoals meubilair voor kitchenettes, vaste banken en scheidingswanden, bepaalde afwerkingen in schrijnwerk.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
04-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor beroepsrisico's
Postadres
Sterrenkundelaan 1
Plaats
Bruxelles
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Catherine Paesmans
E-mail
catherine.paesmans@fedris.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Impliciete verklaring op eer

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!