Rectificatie

Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Lievevrouwstraat, Spruithoekstraat, Varentweg, Heidebosstraat, Mevrouwenbosweg en Royenbosweg te Moorsel. Aansluiting Tinnenhoek–Terhagen. (Project GIP-nr. O209077B)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Aalst
Postadres:
Werf 9
Plaats:
Aalst
Postcode:
9300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
aanbestedingen@aalst.be

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend plan (17/25) Lievevrouwstraat_Spruithoekstraat_MDP

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!