Aankondiging van een gegunde opdracht

N36 - Roeselare : kruispunt Kwadestraat - ontsluiting ziekenhuis en bedrijvenzone

N36 Roeselare : Kruispunt Kwadestraat - ontsluiting ziekenhuis en bedrijvenzone.
Deze aanneming omvat hoofdzakelijk :
- opbreken van bestaande wegenis binnen het projectgebied
- vellen van bomen
- verwezenlijken van het nodige grondverzet
- aanleggen van de waterhuishouding
- studie van het kunstwerk volgens de opdrachttekeningen
- vervaardiging van betonconstructies (koker, keermuren, ....)
- plaatsen van grindkernen
- aanleggen van wegen met volledige opbouw
- aanleggen van fietsbanen met volledige opbouw
- uitvoeren van bezaaiingswerken in bermen en taluds
- vellen van bomen, rooien van struiken
- aanleg van beplantingen : bomen, heesters en hagen
- aanleggen van leidingen voor wegverlichting en verkeerslichten
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222110 - Bouwen van afvalstortplaats
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
E-mail
jeremy.soenens@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
5175379.38 EUR
Hoogste offerte
6624171.44 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Stadsbader NV , Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!