Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren en plaatsen van signalisatie in het district Kortrijk

Leveren en plaatsen van signalisatie in het district Kortrijk.
Deze werken omvatten hoofdzakelijk :
- Opbreken van niet-inwendig verlichte verkeersborden en bebakening
- Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verticale signalisatie met alle toebehoren
- Leveren en/of plaatsen van bebakening en afstandsaanduiding
- Het plaatselijk rooien van beplanting indien nodig om de verticale signalisatie te kunnen plaatsen (last van de aanneming)
- Het manueel activeren en deactiveren (borden draaien) van de ijzelborden (A15 + onderborden) en de borden betreffende het toepassen van een snelheidsbeperking op de autosnelweg bij het overschrijden van fijnstofconcentraties (SMOG borden C43 “90” met onderbord)
- De werfsignalisatie tijdens het verwijderen en/of plaatsen of draaien van signalisatieborden met hun toebehoren
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34992200 - Verkeersborden
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - mevr ing. Ilse Dewicke
E-mail
ilse.dewicke@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
299250.44 EUR
Hoogste offerte
476719.91 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Trafiroad NV , Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!