Aankondiging van een gegunde opdracht

UCA 17/004 Opdrachten voor onderzoek naar en controle van de uitvoering van werkzaamheden of bijstand op het gebied van architectuur (perceel 1) en bouwkunde (perceel 2) voor de gebouwen van de Raad.

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie wil 2 meervoudige raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem ondertekenen:

— perceel 1: onderzoeksopdrachten op het gebied van architectuur,

— perceel 2: onderzoeksopdrachten op het gebied van bouwkunde.

Het kan hier om 2 soorten opdrachten gaan:

— opdrachten voor onderzoek naar en controle van werkzaamheden met inbegrip van meerdere of alle fasen van het voorontwerp, de vergunning indien nodig, het ontwerp, bijstand bij aanbestedingen, follow-up van de uitvoering van werkzaamheden, oplevering voor herstructurerings-, uitbreidings-, renovatie en/of restauratieprojecten,

— punctuele opdrachten voor bijstand of advies betreffende het gebouw.

Het secretariaat zal maximaal 6 raamovereenkomsten (3 per perceel) volgens het cascadesysteem sluiten, met een identieke en totale looptijd van 7 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71320000 - Technische ontwerpdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
unité de coordination des acquisitions
E-mail
tendering@consilium.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1490000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
ART48 scrl — Beauvoir architecture , rue Stassart 48, 1050 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Kardham Amsyscom SAS , 25 boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg, FRANCE
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1490000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Roose Partners Architects sc sprl , rue du Filleul 18, 1190 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1490000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Baneton-Garrino Architectes sprl , rue Victor Allard 147, 1180 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1580000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
MR Engineering
Naam en adres van de contractant
TPF Engineering SA , avenue de Haveskercke 46, 1090 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1580000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
SECA Benelux Sprl , boulevard Paepsem 18A, 1070 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
SIC Ingénierie sprl , chaussée de Louvain 431, 1380 Lasne, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1580000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
VK Engineering SA , avenue Clemenceau 87, 1070 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!