Aankondiging van een gegunde opdracht

„Multidisciplinair onderzoeksbureau voor bouwtechnische bijstand”.

Onderhavige opdracht heeft betrekking op de verlening van diensten door een multidisciplinair onderzoeksbureau voor opdrachten inzake bouwtechnische bijstand:

— bijstand op het gebied van technische en architecturale onderzoeken,

— bijstand op het gebied van regelgeving,

— administratieve bijstand,

— bijstand op het gebied van de uitvoering en follow-up van projecten.

In het kader van het beheer van hun gebouwen zullen de Comités technische en architecturale verbouwingen en/of werken uitvoeren. In deze context bestaat de opdracht van de contractant erin alle technische en architecturale onderzoeken te bepalen voor de organisatie van aanbestedingen en om de verschillende administratieve vergunningen te verkrijgen.

De onderzoeken zijn van verschillende aard:

— haalbaarheidsonderzoeken,

— voorontwerponderzoeken,

— ontwerponderzoeken,

— verscheidene soorten deskundigheid en audits.

Datum van verzending van deze aankondiging
03-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71311100 - Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71312000 - Bouwkundig advies
71313000 - Advies inzake milieutechniek
71314000 - Energie en aanverwante diensten
71314300 - Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310 - Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71315000 - Technische installaties in gebouwen
71315100 - Advies inzake ruwbouw
71315200 - Bouwadvies
71315210 - Advies inzake bouwdiensten
71315300 - Bouwinspectiediensten
71315400 - Gebouwinspectiediensten
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71321100 - Diensten voor bouweconomie
71321200 - Ontwerpen van verwarmingssysteem
71321300 - Adviesdiensten voor loodgieterswerk
71321400 - Adviesdiensten voor ventilatie
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322100 - Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
71530000 - Bouwadviezen
71631300 - Technische controle van gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Comité van de Regio's
Postadres
Rue Belliard 101
Plaats
Bruxelles
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Unité «Programmation et Gestion financière et contractuelle»
E-mail
dlt-contrats@eesc.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
1790000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1745500.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Tractebel Engineering (naamloze vennootschap)
Naam en adres van de contractant
BURO II & ARCHI + 1 (B2Ai) (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!