Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Stelplaats Gentbrugge - Uitbreiding magazijn

Leveren en plaatsen rekken en hekwerk + optrekken van magazijngebouwen in sandwichpanelen

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
39151100 - Rekken
44175000 - Panelen
45342000 - Plaatsen van hekwerk
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Lijn - Techniek
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Xavier Piqué
E-mail
xavier.pique@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!