Aankondiging van een gegunde opdracht

studieopdracht ten behoeve van de aanleg van de nieuwe gewestweg N41 tussen Aalst (Gijzegem) en Lebbeke (N47)

studieopdracht ten behoeve van de aanleg van de nieuwe gewestweg N41 tussen Aalst (Gijzegem) en Lebbeke (N47)

Datum van verzending van deze aankondiging
11-09-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71313100 - Advies inzake bestrijding van geluidsoverlast
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
72210000 - Programmering van softwarepakketten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
E-mail
stefan.heuninck@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
773927.50 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
TRACTEBEL ENGINEERING , KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!