Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling studiebureau voor de realisatie van Pilothal Veg-i-Tec op campus Kortrijk

zie selectieleidraad

Datum van verzending van deze aankondiging
28-07-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Els Welvaert
E-mail
els.welvaert@ugent.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
434436.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
434436.50 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
THV STABO - AR-TE , Remylaan 2b, 3018 Leuven, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!