Vooraankondiging

Werken voor herinrichting van de ruimte voor het onthaal van de bezoekers en de frontdesk . Integratie van de aspecten HVAC, loodgieterij en elektriciteit.

Werken voor herinrichting van de ruimte voor het onthaal van de bezoekers en de frontdesk . Integratie van de aspecten HVAC, loodgieterij en elektriciteit.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45330000 - Loodgieterswerk
45400000 - Afwerking van gebouwen
75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Postadres
Trierstraat, 70
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicole Tsiebos
Telefoon
+32 22372325
Fax
-
E-mail
nicole.tsiebos@famifed.be
Hoofdadres
http://www.famifed.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294916

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!