Aankondiging van een gegunde opdracht

ontwerpopdracht (ver)nieuwbouw woonwagenterrein - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Mortsel
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Mortsel
Postcode
2640
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Maarten Bastiaensens
E-mail
maarten.bastiaensens@mortsel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
144628.09 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
144628.09 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
TV Import Export Architecture bvba - Antea Group Belgium nv , Bloemstraat 29-101, 2140 Borgerhout (Antwerpen), BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!