Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017)

Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017).
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Het werftoezicht bij de werken van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk”
Perceel 2 “De projectleiding van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk”
Perceel 3 “Het werftoezicht bij de werken van een gebouwenproject binnen de groep Genk”
Perceel 4 “De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van kleine tot middelgrote omvang (tot max. 2 MIO euro excl. BTW)”
Perceel 5 “De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van grote omvang (>2 MIO euro excl BTW)”
Plaats van dienstverlening : Binnen de groep Genk.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71311220 - Dienstverlening voor wegenbouwtechniek
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Genk
Postcode
3600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philippe Gelders
E-mail
philippe.gelders@genk.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!